خبرهای مرتبط با خبر

نشست مشترک اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان و شرکتهای نقشه برداری شهرستان
ضبط چوب وزغال قاچاق در شهرستان لنجان به روایت هفته نامه زرین مهر
پایش سلامت پرسنل اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان
برخورد با حاملین چوب وزغال جنگلی
راهپیمایی دانش آموزان مورکانی جهت حفظ منابع طبیعی
جمع آوری زباله جهت اشاعه فرهنگ حفظ منابع طبیعی در روستای مورکان ورحمت آباد
کاشت نهال توسط فرماندارشهرستان لنجان
توزیع کارت همیار طبیعت دانش آموزی بین دانش آموزان شهرستان لنجان
حضور کارشناسان اداره منابع طبیعی شهرستان لنجان در مدارس
برگزاری مراسم زنگ طبیعت در شهرستان لنجان
کاشت نهال توسط رئیس دادگستری ودادستان شهرستان لنجان
توزیع نهال درهفته منابع طبیعی
اهدا نهال به امام جمعه شهر باغبهادران توسط سفیر انفال شهرستان
بزرگداشت هفته منابع طبیعی در پارک کوهستان شهر زرین شهر
سخنرانی قبل از خطبه های سفیر انفال شهرستان در نماز جمعه شهر باغبهادران
کاشت نهال در گلستان شهدا زرین شهر به مناسبت هفته منابع طبیعی
میثاق با شهدا در هفته منابع طبیعی وآبخیزداری
برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع منابع طبیعی در شهرستان لنجان
کاشت نهال توسط سفیر انفال شهرستان لنجان
کاشت نهال در روز درخت کاری توسط مسئولین شهرستان لنجان
صفحه 1 از 5 << < 1 2 3 4 5 > >>