خبرهای مرتبط با دوره ها

5 آذر 1394 برگزاری دوره مدیریت چرای دام
برگزاری دوره مدیریت چرای دام با حضور مدرس شهابیان و...
10 آبان 1393 برگزاری دوره اطفاء حریق در مدارس
دوره آموزشی نحوه اطفاء حریق در عرصه¬های منابع طبیعی در مدارس بخش باغ بهادران برگزار گردید
آخرین مقالات