غرس نهال توسط نماینده شهرستان لنجان

 در اولین روز از هفته منابع طبیعی، نهال کاری به صورت نمادین توسط مهندس منصوری نماینده مردم شهرستان لنجان  انجام شد .


 
آخرین خبرها