تفاهم نامه همکاری اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان با شرکت تعاونی کشاورزی مرتعداران شهرستان لنجان منعقد شد.

 
 به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان ، در راستای بند الف ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری وبمنظور تسهیل ارائه خدمات دولتی به مرتعداران تفاهم نامه ای بین اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان وشرکت تعاونی کشاورزی ومنابع طبیعی مرتعداران لنجان منعقد گردید:
فرزاد نریمانی رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان در این مراسم اظهارداشت: با  توجه به اشتغال بیش از 400 خانواربهره بردار در شهرستان ،ارائه خدمات  مناسب از مهمترین اهداف تفاهم نامه می باشد و این برون سپاری وظایف از تاریخ 95/9/1به تعاونی صورت خواهد گرفت.
این تفاهم نامه با حضور رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان ، مجتبی صالحی مدیر عامل شرکت تعاونی کشاورزی مرتعداران لنجان امضاء و برای اجراء ابلاغ شد

.
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها