تجهیز خودروهای اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان به وسایل ایمنی

نریمانی رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان اظهار داشت: کلیه خودروهای اداره با توجه به مسیرهای لغزنده وکوهستانی شهرستان در فصل زمستان به زنجیر چرخ ووسایل ایمنی مجهز گردیدند
 
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها