برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با منابع طبیعی وآبخیزداری ویژه دانش آموزان بخش باغبهادران شهرستان لنجان

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنجان، به همت واحد آموزش و ترویج این اداره و با هماهنگی آموزش و پرورش بخش باغبهادران، دوره های آموزشی برای دانش آموزان دبیرستان دخترانه ی این بخش ازشهرستان لنجان با عنوان " آشنایی با عوامل تخریب مرتع  ، همیاران طبیعت ونقش آنها در مدیریت پایدار منابع طبیعی " برگزار شد.
خانم مرادیان مسئول آموزش و ترویج اداره منابع طبیعی شهرستان لنجان در این خصوص گفت:
با توجه به اهمیت شناساندن جایگاه منابع طبیعی و مسائل زیست محیطی یکی از موثرترین راهها برای فرهنگ سازی مسائل منابع طبیعی، قشر دانش آموزان هستند که خوشبختانه با همکاری آموزش و پرورش شهرستان  در سال جاری توانستیم با توجه به تفاهم نامه سالهای گذشته این دوره های آموزشی را برگزار نماییم.
وی افزود:در این دوره ها به دانش آموزان در خصوص مسائل مهم منابع طبیعی از جمله آشنایی با اثرات خشکسالی و اهمیت منابع طبیعی برای حیات بشرآموزشهای لازم ارائه شد و با توجه به وظیفه مهم و خطیر حافظان منابع طبیعی، در این خصوص نیز،به دانش آموزان توضیحات جامع ارائه گردیدودانش آموزان با حضور درعرصه های منابع طبیعی  با پروژه هاو فعالیتهای این اداره آشنا شدند.
در این راستا مهندس فرزاد نریمانی رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان لنجان نیزگفت:
ضرورت آشنایی مردم و آحاد جامعه به قوانین و مقررات منابع طبیعی امروز بیش از هر زمانی دیگر احساس می شود و باید با ترویج فرهنگ درست مصرف کردن و بهینه بهره برداری نمودن از مواهب الهی بیشتر از گذشته این امرتوسعه و گسترش یابد.
نریمانی افزود:عرصه های منابع طبیعی متعلق به همه نسلهاست و نسل حاضر باید با درایت و آگاهی بیشتری سعی در حفاظت و احیاء آن برآید چراکه با وجود پهنه ی گسترده منابع طبیعی و نبود امکانات سخت افزاری در حد مطلوب ، نیازمند مشارکت و آگاهی دهی هستیم تا همه مردم سهیم این موضوع باشند. 
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها