انعقادتفاهم نامه بین ادارات منابع طبیعی وآبخیزداری و آموزش پرورش شهرستان لنجان

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان ، در راستای نقش فرهنگ سازی در حفظ ، احیا ، توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی و با هدف ارتقای سطح فرهنگ منابع طبیعی در بین دانش آموزان ، تفاهم نامه ای بین فرزاد نریمانی رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان و بدریه خانی معاون آموزش ابتدایی منطقه زرین شهر منعقد شد:
 
رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان ایجاد فضای مناسب و زیر ساخت های مورد نیاز جهت حضور و همکاری دانش آموزان و فرهنگیان در عرصه های منابع طبیعی و مراسم های نمادین درختکاری ، تهیه و توزیع نهال در مدارس ، اردوگاهها و سایر فضاهای آموزشی و پرورشی ، تهیه بسته های آموزشی ، ملزومات تشویقی ، برگزای نشست های آموزشی برای دانش آموزان ، برگزاری مسابقات و تشکیل گروههای همیار طبیعت در مدارس را از تعهدات اداره منابع طبیعی در این تفاهم نامه برشمرد.
معاون آموزش ابتدایی منطقه زرین شهر در مراسم امضای این تفاهم نامه محوری ترین هدف آموزش و پرورش را آماده سازی و تربیت نسل جدید برای پذیرش مسئولیت فردای جامعه دانست و اظهار داشت : به علت گستردگی ، پیچیدگی و تنوع موجود در جامعه ، ایجاد تعامل و همکاری بین دستگاه تعلیم و تربیت و سایر دستگاهها می تواند در تحقق این روند مهم تأثیر به سزائی داشته باشد .
 
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها