اختصاص اعتبار سیزده میلیاردريالی جهت اجرای پروژه آبخیزداری به شهرستان لنجان

رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان اظهار داشت: با توجه به پدیده تغییراقلیم  وتاثیر آن بر افزایش متوسط دما وایجاد بارشهای ناگهانی وسیل آسا در سال های اخیرو به منظورمقابله با اثرات چنین رخدادهایی در سطح شهرستان مبلغ سیزده میلیاردريال، از محل اعتبارات ملی جهت اجرای پروژه های آبخیزداری به شهرستان لنجان تخصیص داده شد است .
وی بیان نمود کشور ایران عمدتاً دارای آب و هوای خشک و نیمه­ خشک با بارندگی متوسط حدود 250 میلیمتر در سال و پراکنش نامناسب توأم با سیل  است و شهرستان لنجان با داشتن متوسط بارندگی حدود160 میلیمتر نیز همین شرایط را داراست، بنابراین در صورتیکه بتوان روان­آب حاصل از همین مقدار بارندگی را کنترل و به نحو مطلوب هدایت و برنامه­ ریزی کرد، می­توان سالانه بخشی از 187 میلیون مترمکعب روان­آب حاصل از بارندگی سالانه شهرستان را جذب نمود که این جز با اجرای پروژه­های آبخیزداری و منابع طبیعی محقق نخواهد شد
نریمانی هدف از اجرای این پروژه ها را حفاظت آب و خاک، کاهش فرسایش و رسوب، جلوگیری از بروز سیلاب ،کنترل و نفوذ روان­آب در زمین ، کاهش خطرات سیل و تغذیه قنوات ،چشمه ها ،چاهها و کاهش اثرات خشکسالی بیان نمود.
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها