آغازاجرای پروژه های آبخیزداری در حوزه آبخیز حاج الوان شهرستان لنجان

فرزاد نریمانی رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان  لنجان از شروع اجرای پروژه های آبخیزداری در این شهرستان خبر دادو گفت این پروژه ها در حوزه آبخیز حاج الوان با اختصاص مبلغ  13 میلیاردريال شامل بندخاکی ، سازه های سنگی ملاتی وبیولوژیک و در مدت زمان 22 ماه انجام خواهند شد .

هدف از اجرای این پروژه ها  را حفاظت آب و خاک، کاهش فرسایش و رسوب، جلوگیری از بروز سیلاب ،کنترل و نفوذ روان­آب در زمین ، کاهش خطرات سیل و تغذیه قنوات ،چشمه ها ،چاهها و کاهش اثرات خشکسالی بیان نمود.

 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها