جلسه مشترک بین اداره منابع طبیعی وناحیه مقاومت بسیج شهرستان لنجان

 جلسه مشترکی بین رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان وفرماندهی حوزه مقاومت بسیج شهرستان لنجان جهت تعامل بیشتر بین بسیج واداره منابع طبیعی برگزار گردید.


 
 
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها