بازدید مسئولین استان وشهرستان از پروژه در حال اجرای بند خاکی حاج الوان

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان ، به مناسبت بزرگداشت هفته دولت فرماندارشهرستان ومدیر کل اداره منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان ومسئولین شهرستان از روند اجرای پروژه بند خاکی حاج الوان بازدید نمودند. این پروژه در حوزه آبخیز حاج الوان با اعتبار هشت میلیارد ريال ازاسناد خزانه اسلامی سال 96 با حجم آبگیری یکصدو پنجاه هزار مترمکعب از اواخر سال 96 شروع ودر اوایل پاییز سال 97 به پایان می رسد.
 
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها