حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی ورئیس سازمان جنگلها ومراتع کشور درشهرستان لنجان

به گفته روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان خلیل آقایی معاون وزیر جهاد کشاورزی ورئیس سازمان جنگلها ومراتع کشور با حضور در شهرستان لنجان از پروژه های در حال اجرای این شهرستان بازدید بعمل آورد.
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها