بازدید رئیس اداره از روند اجرای پروژه کمربند حفاظت شهرستان لنجان

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان روح الله کاظمی رئیس این اداره از مراحل ساخت واجرای پروژه کمربند حفاظت بازدید و هدف از اجرای این پروژه را مشخص شدن مرز اراضی ملی و کشاورزی جهت جلوگیری از تصرفات غیرقانونی ، زمین خواری و سوءاستفاده احتمالی از سوی برخی افراد فرصت طلب در اراضی ملی بیان نمودو با اشاره به اهمیت حفاظت از جنگل ها و مراتع ،لزوم مشارکت مردم منطقه در صیانت از منابع ملی، اجرای این طرح را راهی برای  نظام مند شدن پروژه حفاظت از عرصه های منابع طبیعی این منطقه عنوان نمود.
.
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها