واکاری پروژه جنگل کاری با همکاری گروه های مردم نهاد در شهرستان لنجان

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان عملیات واکاری پروژه جنگل کاری سنواتی مراتع کته شور واقع درحوزه آبخیز حاج الوان با همکاری گروه های مردم نهاد ، با بذر بادام کوهی انجام گردید. 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها