برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت تعاونی مرتعداران شهرستان لنجان

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان ، مجمع عمومی سالیانه شرکت تعاونی کشاورزی مرتعداران شهرستان لنجان  برگزار گردید .
 

 
در این مجمع ابتدا رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان اهداف تشکیل شرکتهای تعاونی مرتعداران را مطرح نمود ودر رابطه با پتانسیل های این شرکتها توضیحاتی بیان نمود ، در ادامه رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان در مورد تشکیل شرکت های تعاونی ایراد سخنرانی نمودو در پایان، انتخابات هیئت مدیره وبازرسین شرکت تعاونی مرتعداران شهرستان لنجان برگزار گردید.


 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها