واکاری طرح جنگل کاری مراتع کته شور حوزه آبخیز حاج الوان

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان عملیات واکاری طرح جنگل کاری سنواتی مراتع کته شور واقع درحوزه آبخیز حاج الوان با همکاری دانش آموزان مدرسه ستارگان شهر باغبهادران وکانون فرهنگی مطهره این شهر، با بذر بادام کوهی انجام گردید.
 
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها