بازدید بخشدار باغبهادران از عرصه های ملی ومنابع طبیعی

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان بخشدار بخش باغبهادران با حضور در عرصه های ملی ومنابع طبیعی بخش باغبهادران شهرستان لنجان بر لزوم حفظ وحراست این عرصه ها تاکید نموده و از طرحهای اجرای در این بخش بازدید بعمل آورد.
 
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها