هشدار حریق درمراتع شهرستان لنجان

محمد صفری فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان با  بیان اینکه شهرستان لنجان با وسعتی معادل  117هزار هکتار  ،دارای 80 هزار هکتار عرصه با پوشش گیاهی مرتعی (معادل 68 درصد سطح شهرستان)میباشد گفت :
مراتع دارای ظرفیتهای ،همانند تولید علوفه ،تولید محصولات فرعی مرتعی ،بهبود شرایط زیست محیطی ، کاهش فرسایش خاک ورسوب ،جلوگیری از بروز سیلاب وافزایش نفوذ آب در زمین وتغذیه سفره های زیرزمینی، تلطیف هوا وارزش اکوتریسم  هستند. افزود: با توجه به حجم ومیزان پراکنش بارش های اخیردر سطح شهرستان وافزایش میزان علوفه در مراتع با شروع فصل گرما وکاهش رطوبت هوا وخشک شدن علوفه ها از اواخر خرداد ماه سال جاری تا اواخر مهر ماه احتمال حریق وآتش سوزی بسیار زیاد خواهد بود که بر همین اساس یگان حفاظت اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان با همکاری جوامع محلی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی ویژه بهره برداران عرصه های منابع طبیعی و تشکیل و تجهیز  5  تیم اطفاء حریق در دهستان های بخش باغبهادران وبخش مرکزی در خصوص پیشگیری وچگونگی عملیات اطفاء حریق نموده است ، بیان داشت  با توجه به اینکه تیم اطفا حریق این اداره به وسایل اطفا حریق مجهز می باشد، آمادگی لازم در واکنش سریع در صورت وقوع حریق در مراتع را خواهد داشت.صفری همچنین بیان داشت بدون مشارکت مردم وگروه های مردم نهاد(NGO) ودیگر ارگانهای دولتی به تنهای موفق به حفظ وحراست از عرصه های مرتعی نمی باشیم ، از مردم،گردشگران وبهره برداران عرصه های منابع طبیعی درخواست نمود،  از ریختن زباله و مواد آتش‏زا که کمک به آتش‏سوزی در مراتع می‏شود مانند ظرف نوشابه، ظروف شیشه‏ای درمراتع پرهیز نمایندو در زمان حضور در مراتع، حتی المقدور از روشن نمودن آتش خودداری نموده و قبل از ترک محل در صورت روشن نمودن آتش از خاموش بودن آن مطمئن شوند،همچنین هموطنان ودوستاران طبیعت می توانند هرگونه تخریب ،بوته کنی وحریق درمراتع را توسط تلفن رایگان ۱۵۰۴ اطلاع رسانی نمایند.
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها