آغاز برداشت کتیرا از رویشگاه های طبیعی شهرستان لنجان

600هکتار از مراتع شهرستان در سال جاری مورد بهره برداری محصول کتیرا قرار گرفت. به گفته روح الله کاظمی رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان این طرح در قالب مطالعات انجام شده با عنوان بهره برداری از محصولات فرعی وجنگلی در بخش باغبهادران وبا هماهنگی ونظارت کارشناسان اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان واستان به منظور برداشت کتیرا از گونه بوته ای گون با هدف توسعه اشتغال وحمایت از بهره برداران این بخش به اجرا درآمد. وی اذعان نمود که محصول کتیرا از محصولات با ارزش مرتعی بوده ودارای ارزش اقتصادی بالائی است ومصارف داروئی وصنعتی فراوانی دارد، پیش بینی می شود در عرصه مورد بهره برداری در طول فصل مجاز حدود 2000 کیلوگرم کتیرا به ارزش ده میلیارد ریال برداشت که زمینه اشتغال 70 نفر در این مدت را فراهم می آورد. وی گفت متأسفانه مردم ومسئولین اکثراًبه مراتع فقط از دیدگاه تولید علوفه نگریسته وکمتر به فواید دیگرمراتع منجمله اثرات زیست محیطی، تولید محصولات فرعی ، حفاظت آب وخاک و... توجه دارند.خوشبختانه با توجه به شرایط اقلیمی، حدود 21000 هکتار مراتع شهرستان لنجان پتانسیل خوبی جهت بهره برداری محصولات فرعی داشته که انجام ومطالعات لازم در این خصوص از اهمیت ویژه ای برخوردار است .وی بابیان اینکه هرگونه بهره برداری از محصولات مرتعی نیاز به ارائه طرح ،انجام مطالعات واخذ مجوز لازم را دارد، تاکید نمود که هرگونه بهره برداری غیر مجاز از مراتع طبق مفاد قانونی جرم محسوب شده وبا متخلفین از طریق مراجع قضائی برخورد خواهد شد که در این خصوص لازم است ازهمکاری دستگاهای قضائی وانتظامی شهرستان به جهت همکاری با این اداره کمال قدردانی وتشکر را نمایم

.
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها