اجرای پروژه کپه کاری در شهرستان لنجان

روح الله کاظمی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنجان از اجرای پروژه کپه کاری در مراتع این شهرستان خبر داد وگفت: این پروژه در سطح 20 هکتار از مرتع کاهریز ، با اعتبار یکصدو پنجاه میلیون ريال وبابذر گونه مرتعی بروموس (Bromus tectorum) و آگروپایرون (Agropyron Gaertn.)، باهدف احیاء و اصلاح مرتع، حفاظت منابع آب و خاک، افزایش پوشش گیاهی و علوفه‌ای، جلوگیری از فرسایش خاک اجرا خواهد شود.
 

وی افزود برای ماندگاری پروژه های منابع طبیعی و آبخیزداری باید فرهنگ مشارکت را احیاء کنیم و در هر کاری اگر مشارکت مردمی را داشته باشیم نتیجه مطلوبی از اقدامات خودمان خواهیم گرفت، بر مشارکت بهره برداران جهت اصلاح واحیا مراتع خود جهت بهره برداری بهتر از مراتع تاکیدنمود.

 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها