بازدید اساتید ودانشجویان دانشگاه صنعتی از پروژه های آبخیز

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان : ضمن هماهنگی صورت گرفته تعدادی ازاساتید و دانشجویان  رشته مهندسی منابع طبیعی وآبخیزداری دانشگاه صنعتی اصفهان ضمن حضور در شهرستان لنجان  وبازدید ازحوضه الگویی آبخیز حاج الون ، با ارائه توضیحات کارشناسان اداره منابع طبیعی از نحوه اجرای پروژه ها ومدیریت جامع حوضه آبخیز آشنا شدند.
 


 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها