جلسه تعامل وهمکاری جهت جلوگیری از قاچاق چوب

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان روح الله کاظمی رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان جلسه ای با سرهنگ بیگی فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان چهار محال بختیاری با موضوع تعامل وهمکاری بیشتر نیروهای یگان ، جهت جلوگیری از ورود چوب وزغال جنگلی از استان چهار محال بختیاری به استان اصفهان به ویژه شهرستان لنجان داشتند .
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها