تعامل وهمکاری با شورای اسلامی روستای کچوئیه

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان : جلسه مشترکی با موضوع تعامل وهمکاری درحفاظت از عرصه های ملی ومنابع طبیعی با دهیار واعضاء شورای اسلامی روستای کچوئیه برگزار گردید. دراین جلسه روح الله کاظمی رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری با بیان اینکه شوراها میتوانندبه عنوان رابطان منابع طبیعی از وقوع جرم و تصرف عرصه های منابع طبیعی جلوگیری بعمل آورند شوراهای اسلامی روستاها را به عنوان حافظان منابع طبیعی و اراضی ملی یاد کردند.در این جلسه دهیار واعضا شورای اسلامی روستای کچوئیه به بیان مشکلات وراه کارهای محافظت از عرصه های ملی ومنابع طبیعی محدوده روستا رابیان نمودند.
 


 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها