اطفا حریق مراتع لنجان

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنجان از اطفا حریق مراتع چرمهین خبرداد وافزودبا اعلام گزارشات مردمی مبنی بر آتش سوزی در مراتع چرمهین ، تیم اطفا حریق  یگان حفاظت این اداره  در محل حاظر وحریق حاصل شده در مراتع را اطفا نمودند.کاظمی از گردشگران وطبیعت دوستان درخواست نمود با توجه به افزایش دما، و بارندگیهای بهاره اخیر از هرگونه حریق خصوصا درمراتع ، تاغزارها و عرصه های بیابانی خودداری گردد.


 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها