رفع آثار تصرف از 20 هکتار از اراضی ملی


به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان در مورخ 10شهریور 1400با اخذ دستور قضایی و با هماهنگی با نیروی انتظامی ، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان نسبت به محو آثار تصرف از بیست هکتار از  اراضی ملی  مجاور روستای الله آباد بخش مرکزی شهرستان لنجان اقدام نمودند .
 


 
آخرین خبرها