گرامیداشت هفته نیروی انتظامی

به گزارش روابط عمومی منابع طبیعی، در مورخ1400/07/19 به  مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی روح ا... کاظمی ریاست اداره منابع طبیعی ، واحد یگان و واحد حقوقی به همراه مدیریت جهاد کشاورزی و ریاست اداره تعاون روستایی در محل فرماندهی نیروی انتظامی حضور یافتند  و زحمات این نیروی پراهمیت در برقراری امنیت را پاس داشتند. 
آخرین خبرها