توزیع نهاده دامی در نیمه دوم سال جاری

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنجان، توزیع نهاده دامی در نیمه دوم سال جاری در بین مرتعداران آغاز گردید. در این مرحله حدود 120 تن خوراک تئسط شرکت تعاونی مرتعداران در بین مرتعداران و اعضای تعاونی توزیع خواهد شد. در شهرستان لنجان حدود 400 مرتعداران مجاز و بهره بردار مرتعی در حال بهره برداری از مراتع هستند که در سال جاری به دلیل خشکسالی و کمبود علوفه ، توزیع نهاده در بین آنان با شدت بیشتری در دستور کار قرار گرفت. این توزیع در محل اداره منابع طبیعی شهرستان و در ساعات اداری انجام می گردد.
 
آخرین خبرها