تخصیص آبشخور به مرتعداران در سال 1400 در شهرستان لنجان

به گزارش روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری لنجان در سال جای 8 دستگاه آبشخور فلزی ویژه آبخوری دام‌ در روستاهای دارای طرح مرتعداری این شهرستان نصب می‌شود.

 ساخت آبشخورهای دام در هر منطقه با توجه به ظرفیت و تعداد دام هر مرتع و با تعیین فواصل مناسب در نزدیک چشمه‌های دائمی در روستاهای مرتعی و واجد طرح مرتعداری انجام می‌شود.

این آبشخورها از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های مرتعداری تامین و به صورت رایگان در اختیار بهره برداران محلی قرار می گیرد.

روابط عمومی منابع طبیعی با بیان اینکه لنجان در سال‌های اخیر با مشکل خشکسالی نسبی و کم آبی مواجه بوده است، یادآور شد: با توجه به اهمیت اقتصادی مراتع و نقش اساسی در معیشت مردم، رونق تولید و تاثیر تغییرات اقلیمی بر روی میزان تولید آنها و در نتیجه تولید دام، نصب آبشخورهای فلزی از راهکارهای کاهش اثرات عوامل تخریب مراتع است.

 اجرای طرح نصب آبشخورهای دام در مراتع و چراگاه‌ها به منظور تامین آب شرب  سالم و قابل دسترس برای دام های دامداران منطقه و احیای چشمه ها  موجود در مراتع و همچنین توزیع مناسب دام ها در مراتع جهت بهبود و احیای مراتع و جلوگیری از تخریب کمی و کیفی مراتع انجام می‌گیرد.

 تامین نشدن آب کافی، ناپایداری صنعت مرتعداری وابسته به مراتع و افزایش شدید تلفات دامی را موجب می‌شود، و همچنین چرای سنگین و مخرب در اطراف منابع آب موجود در مراتع را تحمیل می‌کند.

 این آبشخورها از ورق گالوانیزه ساخته شده و آب داخل آن برای استفاده دام از شرایط خوب سلامت برخوردار است.

  
آخرین خبرها