همایش اقتدار بسیج

 همایش اقتدار بسیج در شهرستان لنجان برگزار گردید.
 به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنجان، در مورخ 1400/09/04  در این همایش روح ا... کاظمی ریاست اداره منابع طبیعی، محمد صفری معاونت اداره و سایر پرسنل به مناسبت  گرامیداشت هفته بسیج حضور یافتند.  
آخرین خبرها