برگزاری جلسه اجرای تفاهم نامه فیمابین جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنجان: درراستای اجرای تفاهم نامه فیمابین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی روز شنبه ششم آذرماه 1400جلسه ای با حضور مهندس حاتمی رئیس جهاد کشاورزی، دکترکاظمی ریاست منابع طبیعی و مهندس صفری معاونت اداره و کارشناس امور زمین ، ریاست مسکن و شهرسازی و اداره ثبت  در اداره منابع طبیعی لنجان برگزارگردید. جلسه مذکور  به‌منظور تسهیل تعیین تکلیف و حفاظت از اراضی ملی و دولتی در محدوده و حریم شهرها و همچنین در راستای تکالیف و مأموریت‌های محوله بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی برگزار گردید.
لازم است در اجرای قوانین جاری کشور بخشی از اراضی منابع ملی دولتی و موات، که در محدوده و حریم مصوب شهرها قرار دارند را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند هم چنین آن قسمت از اراضی منابع ملی که در خارج از حریم شهرها قرار دارد در اختیار منابع طبیعی قرار داده شود.
.


 
آخرین خبرها