برگزاری دوره آموزشی همیاران طبیعت

دوره آموزشی همیار طبیعت در دبستان دخترانه هدی شهرستان لنجان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنجان، دوره آموزشی همیار طبیعت با حضور روح ا... کاظمی رئیس منابع طبیعی شهرستان لنجان، محمد صفری معاون منابع طبیعی، حمید اشراقی معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش، روابط عمومی و مسئولین دبستان هدی برگزار شد.

در این جلسه پس از اجرای برنامه های دانش آموزان و ارایه عملکرد فعالیت های محیط زیستی در این دبستان توسط خانم رضاییان مربی بهداشت دبستان، حمید اشراقی ضمن عرض خیر مقدم، از کارکردهای اداره منابع طبیعی در شهرستان تقدیر و تشکر نمود. در ادامه روح ا... کاظمی، در زمینه منابع طبیعی ، همیار طبیعت  و نقش آنان و نحوه عضویت مطالبی را ارایه داد. 


در پایان محمد صفری، نکاتی درباره حفاظت از طبیعت و جنگل ها بیان کرد و از تمامی دانش آموزان با اهدا جوایز و کتاب تقدیر به عمل آمد.

 
آخرین خبرها