برگزاری پویش جنگلانه شهرستان لنجان

 پویش جنگلانه  شهرستان لنجان در  دوم دی ماه 1400 برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی منابع طبیعی لنجان در روز دوم دی ماه و پس از وقوع اولین بار شها و مساعد گردیدن عرصه جهت جنگل کاری در منطقه جنگل های دست کاشت روستای حاج الوان با مشارکت جوامع محلی و دوستداران و همیاران طبیعت، گروه جهادی شهید پویا ایزدی و بسیج سازندگی شهید محسنی، جمعیت هلال احمر و با حضور مسئول محترم حوزه ولایت فقیه اداره کل حجت الاسلام عسگری و مهندس مشایخ کارشناس آموزش و ترویج اداره کل اقدام به واکاری این جنگل ها گردید.در این پویش ابتدا در زمینه جنگل کاری و کشت گونه بادام کوهی آموزش های لازم به شرکت کنندگان ارایه شد و پس از انجام برنامه نیز به دانش آموزان حاضردر پویش کتابهایی با موضوع منابع طبیعی اهدا گردید.منطقه جنگلی حاج الوان در سال 97 در سطح 240 هکتار و با کشت بادام اسکوپاریا ایجاد شده بود.

  
 
آخرین خبرها