جلسه مدیریت چرا در روستای حاج الوان

به گزارش روابط عمومی منابع طبیعی شهرستان لنجان، با توجه به لزوم ساماندهی و نظارت اصولی فعالیت مرتعداران در عرصه‌ مرتعی حاج الوان در روز سه شنبه 1400/10/07 جلسه ای با حضور محمد صفری فرمانده یگان، واحد مرتع، شورای روستا و بهره برداران در محل دهیاری روستا برگزار گردید. در این جلسه در راستای حفاظت بیش از پیش عرصه های مرتعی و ساماندهی بهره برداران این عرصه‌ها تذکرات لازم در خصوص تعیین آخرین وضعیت پروانه های مرتعداری بازماندگان و مرتعداران، اقدام به تهیه طرح مرتعداری، تاکید بر جلوگیری از از ورود دام غیر مجاز به مراتع و برخوردهای قانونی با ورود دام های غیرمجاز داده شد.

از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه حفاظت جنگل های دست کاشت حاج الوان با همکاری منابع طبیعی و بهره برداران روستا بود تا روستائیان ضمن حفاظت بتوانند از عواید طرح بهره مند گردند.
صفری در این جلسه بر عضویت مرتعداران در شرکت تعاونی مرتعداران جهت بهره مندی از یارانه دولتی در دریافت نهاده دامی نیز تصریح نمود.

  
آخرین خبرها