بازدید از کوره های چوب و زغال

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری  شهرستان لنجان: بازدید مستمر یگان حفاظت منابع طبیعی از کوره‌های ذغال در شهرستان لنجان جهت مقابله با معضل قطع و ریشه کنی درختان بلوط و تبدیل آن به زغال توسط سودجویان است.

کوره‌های زغال صنعتی که ماده اولیه مورد استفاده آن‌ها ضایعات چوب درختان باغی، پوست پسته و گردو می‌باشند می‌تواند به کاهش تولید زغال بلوط و دیگر درختان جنگلی کمک شایانی کند و این امر با نظارت مستقیم و صد درصدی بر کوره‌های تولید زغال محقق خواهد شد.

محمد صفری، فرمانده یگان حفاظت بیان کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با قاچاق چوب و زغال درختان بلوط بازدید مستمر از تمامی مراکز و کارگاههای تولید و بسته بندی چوب و زغال صورتمی پذیرد و هم چنین مجوز حمل بار چوب حمل شده توسط کلیه دستگاههای عبوری در محدوده شهرستان از طریق گشت و مراقبت شبانه روزی مورد بازرسی قرار می گیرد. 
 براساس ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور هرگونه ساخت کوره زغال باید با مجوز از سازمان جنگل‌ها ومراتع کشور باشد در غیر اینصورت سازمان مجاز به تخریب کوره خواهد بود. 
آخرین خبرها