جشن 15 اسفند ماه به روایت تصویر


درختکاری در محل جاده سلامت شهر چرمهین به همراه آقای واهبی زاده امام جمعه محترم شهر چرمهین

درختکاری در محل جاده سلامت شهر چرمهین به همراه آقای ثابت راسخ شهردار محترم شهر چرمهین

درختکاری در محل جاده سلامت شهر چرمهین به همراه زوج های جوان همیار طبیعت شهر چرمهین

درختکاری در محل جاده سلامت شهر چرمهین به همراه کودکان همیار طبیعت در  شهر چرمهین

درختکاری در محل جاده سلامت شهر چرمهین به همراه پرسنل اداره منابع طبیعی در شهر چرمهین
درختکاری در محل جاده سلامت شهر چرمهین به همراه گروه کوهنوردان فراز در محل پارک کوهستان شهر زرین شهر


 
آخرین خبرها