آغاز مطالعات کنترل و بهره برداری از سیل حوزه آبخیز زمان آباد و کچوئیه


به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنجان، مشکلات ناشی از سیلاب در حوزه زمان آباد و کچوئیه  و بروز خسارت در روستاهای حوزه مذکور باعث شد تا این اداره به منظور کنترل و بهره برداری از سیلابهای احتمالی آینده انجام طرح مطالعاتی جامعی برای کل حوزه ی آبریز را پیگیری نماید.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنجان در خصوص آغاز طرح مطالعاتی کنترل و بهره برداری سیل زمان آباد – کچوئیه گفت: سیل خیزی مناطق زمان آباد ، کاریز، کچوئیه  و به تبع آن تحت تاثیر قرار گرفتن اراضی کشاورزی و قنوات منطقه از رسوبات حاصل از سیل که باعث آسیب به مزارع می گردید، تغییرات کاربری اراضی منطقه از جمله احداث جاده گاز، وجود صنایع نظامی، ایستگاههای تقلیل گاز و ... که باعث تشدید فرسایش و هدررفت خاک حاصلخیز و انتقال رسوب 
به پایین دست در منطقه شده است، نیازمندی قنوات به تغذیه و احیا شدن باعث گردید تا در راستای حل مشکلات ساکنین منطقه، بهبود وضعیت مرتعداران،کشاورزان و نیز جلب همکاری و مشارکت جوامع محلی و آبخیزنشینان اجرای پروژه های آبخیزداری در دستور کار قرار گیرد و با  پیگیری مستمر طرح مطالعاتی مذکور از ابتدای سال 1400 آغاز و تا انتهای تیرماه به پایان خواهد رسید.
این طرح با هدف برنامه ریزی برای مدیریت جامع حوزه آبخیز و با بررسی مواری چون توپوگرافی، هوا و اقلیم، هیدرولوژی و منابع آب، زمین شناسی و ژئومرفولوژی،خاکشناسی و تناسب اراضی، فرسایش و رسوب،گیاه شناسی و مسائل اقتصادی-اجتماعی شروع گردیده است.
درحوزه آبخیز زمان آباد روستاهای زمان آباد، کچوئیه،کاریز، هاردنگ، الله آباد، مبارک آباد، سورچه بالا و سورچه پایین و ورنامخواست قرار می گیرد و مساحت حوزه 40،000 هکتار می باشد و مطالعات مذکور از محل اعتبارات استانی 1400 در حال اجرا می باشد. 
آخرین خبرها