صدور سند مالکیت برای4425 هکتار از اراضی ملی شهرستان لنجان

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنجان،  طی 2 ماهه اول 1401 به همت واحد امور زمین اداره شهرستان با همکاری دستگاههای ذیربط برای 4425 هکتار از اراضی منابع طبیعی شهرستان لنجان،20 جلد سند مالکیت کاداستری صادر شده است.
 

 اجرای قانون جامع حدنگار یکی از مهمترین قوانین کشور در راستای توسعه پایدار می باشد و برای پیشگیری از زمین خواری، کاهش دعاوی ملکی و امنیت و ثبات سرمایه گذاری راهی جز اجرای قانون جامع حدنگار وجود ندارد.

 شهرستان لنجان از حیث اراضی ملی، به دلیل وجود صنایع مهم کشوری در منطقه شرایط خاصی دارد و لذا اخذ سند مالکیت راهگشای بسیاری از مشکلات می باشد.

 

 

  
آخرین خبرها