آغاز عملیات اجرایی پروژه دیوار بتن مسلح بند پرکستان شهرستان لنجان

 
  • در جهت اجرای عملیات آبخیزداری در شهرستان  لنجان در ادامه پروژه های تعریفی برای حـوزه آبخیز چم آسمان و زیر حوزه پرکستان علاوه بر اجرای شش بند سنگ و سیمان با اعتباری بالغ بر 25000000000ریال در سال 1400 اجرایی گردیده است به منظور تقویت بند سنگ و سیمان پرکستان و با توجه به درجه اهمیت پروژه و دور برگشت سیلاب عملیات پروژه دیوار بتن مسلح بند پرکستان با اعتباری بالغ بر3میلیارد ریال آغاز  گردید. 
 
  • مطالعات دقیق و مکانیابی صحیح و نیز حضور مستمر ناظر عالی استان و ناظر مقیم شهرستان یکی از دلایل موفقیت و کیفیت بالای پروژه های آبخیزداری اجرا شده در این شهرستان  می باشد. 
 
  • اجرای چنین پروژه هایی علاوه بر کنترل سیلاب و فرسایش و کاهش خسارات احتمالی موجب تغذیه منابع آبی زیر سطحی و آبخوان ها و تقویت آبدهی قنوات و چشمه ها در سطح حوزه های آبخیز شهرستان  خواهد گردید.


 
آخرین خبرها