تحلیل ارزش اقتصادی بادام اسکوپاریا در شهرستان لنجان

کل مساحت جنگل های اسکوپاریا شهرستان لنجان تقریبا 10494 هکتار می باشد.
 سطح قابل برداشت بادام اسکوپاریا در سال1399 معادل 10251.4 هکتار است. درختان با فاصله 7*7 متر کاشته شده اند و در هر هکتار حدود 225 پایه درخت و در مجموع2306565 پایه درخت اسکوپاریا در سطح شهرستان وجود دارد.
از این تعداد اگر 70 درصد پایه ها قابل بهره برداری باشد(30% دیگر پایه های خشکیده، آفت زده ، خارج شده از سن باردهی و فاقد محصول) مجموع پایه های قابل بهره برداری به 1614595 پایه خواهد رسید.
اگر تولید هر پایه را به طور متوسط 0.5 کیلوگرم در نظر بگیریم، کل تولید معادل 807298 کیلوگرم( تقریبا معادل810 تن در سال) خواهد بود.
اگر قیمت هر کیلو بادام طبق آخرین قیمت در سال1399، معادل 15000 تومان باشد ارزش کل بادام خام تولیدی در سال معادل،12،150،000،000 تومان می باشد.
در صورتی که بادام شیرین شود ارزش هرکیلو معادل 30000 تومان و ارزش کل بادام تولیدی در شهرستان معادل24،300،000،000 تومان خواهد بود.اگر هزینه شیرین کردن هر کیلو 1000 تومان در نظر گرفته شود کل هزینه شیرین کردن 810،000،000 تومان و درآمد خالص ناشی از شیرین کردن بادام معادل 23،490،000،000 تومان می باشد.
در نهایت چنانچه اقدام به روغن گیری این میوه شود درآمد حاصله چندین برابر مقدار ذکر شده در بالا خواهد بود.
بهره برداری از بادام اسکوپاریا تنها یکی از راههای تولید درآمد برای مرتعداران منطقه می باشد ، حال آن که تعداد محصولات فرعی مراتع بسیار زیاد می باشد و در صورت مدیریت و بهره برداری صحیح می تواند منبع تامین اقتصاد برای خانواده های روستایی باشد.اما متاسفانه به دلیل عدم ساماندهی در بحث خرید محصول، بازاریابی، بازاررسانی و توسعه صنایع تبدیلی ارزش این بادام به حد ایده ال خود نرسیده است که امید است با مشارکت فعال تعاونی ها در این بحث و ارایه برنامه های مدون به بهبود زندگی دامداران و جوامع محلی کمک شایانی گردد.
امید است در مطالعات جامع تری ارزش جنگل های اسکوپاریا نیز مورد تحلیل قرار گیرد و ارزش چوب و علوفه تولیدی و ارزش های بیولوژیکی و زیست محیطی نیز محاسبه شود تا اهمیت وجود جنگل ها بیشتر نمایان گردد.

 
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها