اجرای پروژه مدیریت چرا در سطح 50 هزار هکتار از مراتع شهرستان لنجان

با همکاری شرکت تعاونی کشاورزی منابع طبیعی مرتعداران لنجان در سال جاری 50 هزار هکتار از مراتع این شهرستان تحت طرح مدیریت چرا واقع شده است به گفته ایرج بابائی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان، این طرح هر ساله از اوایل فروردین ماه شروع وتاپایان فصل    بهره برداری (شهریور ماه)ادامه خواهد یافت.وی ایجاد تعادل دام و مرتع، رعایت زمان ورود وخروج دام به مرتع ودرنهایت حفظ  ،توسعه ،اصلاح و بهره برداری بهینه از مراتع را از جمله مزایای اجرای این طرح برشمردوادامه داد :با توجه به اینکه حدود 450 نفر بهره بردار دارای پروانه چرا با تعداد حدود18هزار دام سبک در مراتع لنجان مجاز به استفاده ازمراتع هستند، ولی وجود 26هزار دام درسطح مراتع شهرستان نشان دهنده فشارمضاعفی بر مراتع است، که این عامل اگر همراه با چرای  زودرس ومفرط باشد باعث از بین رفتن گونه های مرغوب گیاهی ، کوبیدگی خاک ،فرسایش و در نهایت منجر به تخریب و گرایش نزولی مراتع خواهد شد. ایرج بابایی افزود: در طرح مدیریت چرا طبق تبصره 2 ماده 47 قانون حفاظت از جنگل ها ومراتع با افراد خاطی و دامدارانی که فصل چرا را رعایت نکرده وزودتر از موعد مقرر(اواخر اردیبهشت ماه) دام را وارد مرتع نمایندویا تعداد دام آنها بیش از تعداد مجاز مندرج در پروانه چرای آنها باشد و همچنین دامداران بدون پروانه برخورد قانونی خواهد شد.وی اضافه نمود: در حال حاضر مراتع شهرستان دارای تولید متوسط علوفه خشک حدود 80 کیلوگرم در هکتار است که با اجرای عملیات مدیریتی و اصلاحی،پتانسیل تولید علوفه 2 تا3 برابر تولید فعلی را خواهد شد که می تواند در بهبود وضع اقتصادی بهره برداران وایجاد اشتغال در شهرستان نقش بسزائی داشته باشد.رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان ، استفاده از پتانسیل های دیگر مراتع همانند مباحث تفرجگاهی ،تولید فرآورده های فرعی مرتعی شامل فرآورده های داروئی،صنعتی وخوراکی را از دیگرعوامل اقتصادی واشتغال زای مراتع دانست که اگر برنامه ریزی لازم ومناسبی جهت بهره برداری از محصولات فرعی ودیگر فواید مرتعی شود از فشار دام بر مراتع شهرستان کاسته خواهد شد. کمبود اعتبارات تخصیص یافته به این طرح ،کمبود امکانات ،خودرو ونیروی انسانی را از جمله مشکلات این طرح بیان نمود.با توجه به اینکه در سال جاری با همکاری شرکت تعاونی کشاورزی ومنابع طبیعی مرتعداران لنجان انجام می گردد وخود مردم ومرتعداران در اجرای طرح مشارکت می نمایند این مشکل تا حدودی در سال جاری مرتفع گردیده است وی از دستگاه های قضای،شورای حفاظت ازاراضی ملی شهرستان همچنین نیروهای خدوم وزحمت کش انتظامی شهرستان که دراجرائی طرح همکاری بسیار خوبی بااداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان دارند تقدیر وتشکر نمود.25 /1--ص
بازدید : 2338 14 تير 1393 ساعت 01:48 ب.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها