شروع اجرای پروژه¬های آبخیزداری در حوزه سد چم آسمان

 
به گفته ایرج بابایی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان  لنجان اجرای پروژه­های آبخیزداری از محل اعتبارات تملک دارائی استانی سال 93، طرح آبخیزداری و پیشگیری و مهار سیل، با اعتبار بالغ بر 300 میلیون ریال در حوزه سد چم آسمان (حوزه جعفرآباد) شروع گردید.
این طرح بصورت  چکدم یا بندهای کوتاه سنگ و سیمان با حداکثر ارتفاع 2 متر در آبراهه­ها اجرا می­شود. هدف از اجرای طرح، حفاظت آب و خاک، کاهش فرسایش و رسوب، جلوگیری از بروز سیلاب و کنترل و نفوذ روان­آب در زمین و کاهش خطرات سیل و تغذیه قنوات و کاهش اثرات خشکسالی می­باشد. وی گفت کشور ایران عمدتاً دارای آب و هوای خشک و نیمه­خشک با بارندگی متوسط حدود 250 میلیمتر در سال و پراکنش نامناسب توأم با سیل  است. شهرستان لنجان با داشتن متوسط بارندگی 160 میلیمتر نیز همین شرایط را داراست، بنابراین در صورتیکه بتوان روان­آب حاصل از همین مقدار بارندگی را کنترل و به نحو مطلوب هدایت و برنامه­ریزی کرد، می­توان سالانه بخشی از 187 میلیون مترمکعب روان­آب حاصل از بارندگی سالانه شهرستان را جذب نمود که این جز با اجرای پروژه­های آبخیزداری و منابع طبیعی محقق نخواهد شد.با توجه به اینکه در بیش از نیمی از سطوح آبخیز شهرستان مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری انجام گردیده و طرحهای مذکور طراحی و آماده اجرا می­باشد، در این خصوص جذب اعتبارات بیشتر بمنظور اجرای طرحهای فوق­الذکر لازم است.


 
آخرین خبرها