برگزاری دوره آموزشي خبرنويسي

به گزارش روابط عمومي اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان،  دوره آموزشي خبرنویسی برای كاركنان علاقمند به موضوع دوره كه در بخشهاي مختلف مشغول به فعاليت هستند برگزار شد.
بنابراين گزارش، مدرس اين دوره آموزشي در خصوص جايگاه و نقش روابط عمومي ها، اهميت خبر به عنوان بهترين روش اطلاع رساني و خصوصيات خبرنگاران شامل تعهد ومسئوليت پذيري، كنجكاوي، انتقادگرايي، سازش ناپذيري و خوش خلقي به بحث و تبادل نظر پرداخت.
اين گزارش حاكيست تعاريف و كاربرد هاي خبر و گزارش نويسي، ارزشهاي خبري، عناصر خبر، سبكهاي خبرنويسي و تعاريف و كاربرد ليد و تيتر از جمله  مباحث مطرح شده در اين جلسه بود.


 
آخرین خبرها