واکاری پروژه های جنگل کاری اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان با همکاری سازمانهای مردم نهاد

رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان بیان داشت:در سالی که توسط مقام معظم رهبری به سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل مزین شده این دستگاه با تلفیق این فرمان با شعار سال منابع طبیعی تحت عنوان "با مردم برای مردم " در تلاش و تکاپو است.
وی گفت: این دستگاه با عزمی ملی و مدیریتی جهادی در راستای تحقق فرمان رهبری و شعار سال منابع طبیعی و آبخیزداری ، با همکاری سازمانهای مردم نهاد اقدام به واکاری پروژه های جنگل کاری خود نماید .
وی بیان داشت: برای تحقق این امر با همکاری شرکت تعاونی کشاورزی مرتعداران شهرستان لنجان وNGO جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست استان اصفهان، اقدام به واکاری پروژه های جنگل کاری سنوات گذشته که خشک سالی مانع سبز شدن بذرهای آنها شده بود در سطح مراتع شهرستان صورت پذیرفت.
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها