برگزاری دوره آموزشی حفاظت واحیا منابع طبیعی با مشارکت جوامع محلی

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان دوره آموزشی  حفاظت و احیاء منابع طبیعی با مشارکت جوامع محلی  توسط کارشناسان این اداره  برای فراگیران نهضت سواد آموزی شهرستان برگزار گردید.

 

در این دوره فراگیران با راهکارهای مشارکت جوامع مختلف در حفظ و جلوگیری از نابودی منابع طبیعی، ایجاد بستر مشارکت محلی آشنا شدند.

 


 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها