اطلاعیه کنترل کوچ و ممانعت از ورود دام به مراتع درسال 96

در راستای صیانت از آب و خاک و سرمایه های ملی و کنترل و جلوگیری از چرای بی رویه دام در عرصه های مرتعی که مهمترین منبع علوفه می باشد، پروژه ملی کنترل کوچ دراستان وبه طبع آن در شهرستان لنجان، با استقرار اکیپ های عملیاتی منابع طبیعی و آبخیزداری آغاز می شود. در جریان اجرای این پروژه مهم از ورود دامداران و عشایر فاقد پروانه چرا و سر گردان در شهرستان جلوگیری خواهد شد و متخلفین از مقررات مربوطه جریمه و به مراجع قضایی معرفی می گردند. انتظار می رود با اجرای مدیریت کوچ و کنترل چرا، فرصتی مجدد جهت احیاء مراتع شهرستان بوجود آید .
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها