همزمان با هفته منابع طبیعی چند اصله نهال به مناسبت روز درختکاری در محوطه کمیته امداد شهرستان لنجان غرس شد.

جهت گرامیداشت هفته منابع طبیعی وآبخیزداری با حضور رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان ورئیس  کمیته امداد شهرستان لنجان و جمعی از مدعوین در راستای ترویج فرهنگ حفظ و احیای منابع طبیعی چند اصله نهال در محوطه ساختمان اداره کمیته امداد غرس شد
.
نریمانی رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان در این آیین با بیان اینکه یکی از مهمترین وظایف مردم حفظ و احیاء منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب محیط زیست است، گفت:در این راستا باید به گونه ای برنامه ریزی و عمل شود که حفاظت از منابع طبیعی ملی به یک فرهنگی عمومی تبدیل شود.


 
پیمان رئیس اداره کمیته امداد با تأکید بر اینکه نعمات الهی میراث ماندگار ما برای نسل های آینده است،افزود:در این مسیر باید با استفاده بهینه از منابع طبیعی موجود در حفظ و احیای آن کوشا بوده و امانتدار خوبی برای آیندگان باشیم.

 
در پایان از نمایشگاه و غرفه منابع طبیعی  که در محل مصلی زرین شهر برپا ست بازدید بعمل آمد.

 

 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها