حضورمدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در شهرستان لنجان

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان مهندس محمد حسین شاملی به منظور نظارت بر عملکرد و بررسی میدانی مسائل به این شهرستان سفر کرد.
مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان در این بازدید از بخش های مختلف شهرستان، بازدید بعمل آورد.وی همچنین با پرسنل اداره گفتگو و در یک نشست صمیمی با کارکنان شرکت کرد. 
پرسنل درفضایی صمیمانه مسائل، دغدغه ها و نقطه نظرات خود را با مدیر کل  استان در میان گذاشتند.
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها