برگزاری دوره ویژه دوستداران طبیعت

در این دوره آموزشی دوستداران طبیعت ،مباحثي از جمله فرهنگ سازي در منابع طبيعي، تعاريف و مفاهيم ترويج،  تغيير اجتماعي و نقش همياران در زمينه تغيير رفتار مردم براي حفاظت بيشتر از منابع طبيعي را فرا گرفتند.

 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها