آغاز اجرای پروژه بیولوژیک در شهرستان لنجان

رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان از آغاز اجرای پروژه بیولوژیک در شهرستان خبر داد وگفت این پروژه در سطح 52 هکتار از مراتع با استفاده از بذر بادام اسکوپاریا با هدف جلوگیری از فرسایش خاک و سیلاب های مخرب ، تغذیه سفره های آب زیرزمینی  اجرا می شود. 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها