برگزاری مراسم زنگ طبیعت در شهرستان لنجان

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان جهت بزرگداشت هفته منابع طبیعی مراسم زنگ طبیعت در مدرسه ناصر خسرو شهر چمگردان برگزار گردید. در این مراسم نریمانی رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان درمورد حفظ منابع طبیعی وطرح همیار طبیعت دانش آموزی سخنرانی نمود .درادامه شاهمرادی رئیس اداره آموزش پرورش زرین شهر نقش دانش آموزان در حفظ منابع طبیعی را گوشد نمودودرپایان درمحوطه مدرسه کشت نهال صورت پذیرفت.
 


 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها